Proje Hizmetleri

Tehlikeli Alan Sınıflandırma Projeleri  

►Tipik Enstrüman Montaj Şemaları
►Tipik Elektriksel Ekipman Montaj Şemaları
►Tipik Topraklama Montaj Şemaları
►Tipik Terminal Bağlantıları Montaj Şemaları
►Tipik Kablo Taşıma Sistemleri ve Aksesuarlar Montaj Şemaları

Elektrik Projelendirme(OG/AG)
 • Yük hesaplamaları
 • Kablo kesit hesaplamaları
 • ​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Kablo taşıma sistemleri dizaynı ve projelendirilmesi
 • Elektrik güç ve dağıtım panellerinin dizayn ve projelendirilmesi
 • Bağlantı kutuları, lokal kontrol sistemleri dizaynı ve terminal şemaları
 • Projeye uygun malzeme listesinin hazırlanması 
Aydınlatma/Priz Tesisatı Projelendirme
 • Priz tesisatı projelendirilmesi
 • Kablo kesit hesabı 
 • Aydınlatma hesabı
 • Kablo ve kablo taşıma sistemleri projelendirilmesi 
 • Bağlantı kutuları, lokal kontrol sistemleri dizaynı ve terminal şemaları
 • Aydınlatma ve priz kablolarının belirlenmesi ve projelendirilmesi
 • Armatür, fiş, priz, anahtar vb. ekipmanların seçilmesi, tedarik formlarının hazırlanması
 • Güç ve kontrol panellerinin projelendirilmesi ve terminal şemaları
 • ​​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Tek hat şeması
 • Projeye uygun malzeme listesinin hazırlanması
Topraklama ve Paratoner Sistemleri Projelendirmesi
 • Topraklama kablolarının kesit hesabı ve projelendirilmesi
 • Topraklama ve paratoner sisteminin projelendirilmesi 
 • ​​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Eşpotansiyel baralarının dizaynı ve terminal şemaları
 • Topraklama ve paratoner kablolarının belirlenmesi ve projelendirilmesi 
 • Projeye uygun malzeme listesinin hazırlanması 
Heat Tracing Sistemler ve Katotik Koruma Projelendirme
 • Sistem için gerekli ekipmanların belirlenmesi ve projelendirilmesi 
 • Bağlantı kutuları, lokal kontrol sistemleri dizaynı ve terminal şemaları
 • Güç ve kontrol kablolarının belirlenmesi ve projelendirilmesi 
 • Kablo taşıma sistemleri dizaynı ve projelendirilmesi 
 • ​​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Güç ve kontrol panellerinin projelendirilmesi ve terminal şemaları
 • Projeye uygun materyal listesinin hazırlanması
Zayıf Akım Projelendirme
►Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri
►CCTV-Ses Sistemleri 
►Telefon-Data Sistemleri 
►İntercom-Çağrı Sistemler
 • Bağlantı kutuları, lokal kontrol sistemleri dizaynı ve terminal şemaları
 • Sinyal ve güç kablolarının belirlenmesi ve projelendirilmesi 
 • Kablo taşıma sistemleri dizaynı ve projelendirilmesi 
 • Güç ve kontrol panellerinin projelendirilmesi ve terminal şemaları
 • ​​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Tek hat şeması 
 • Loop diyagramları 
 • Projeye uygun malzeme listesinin hazırlanması
 • Ekipmanların seçimi ve tedarik firmalarının hazırlanması
Enstrüman Projelendirme
 • Bağlantı kutuları, pano, DCS, marshalling kabin,lokal kontrol sistemleri dizaynı ve terminal şemaları
 • Entrüman hava bağlantıları projelendirilmesi;
Hook-up şemaları
Manifold dizaynı ve terminal şemaları
 • ​Ekipman yerleşim planlarının hazırlanması
 • Sinyal ve güç kablolarının belirlenmesi ve projelendirilmesi 
 • Kablo taşıma sistemleri dizaynı ve projelendirilmesi 
 • Güç ve kontrol panellerinin projelendirilmesi ve terminal şemaları
 • Loop şemaları
 • Projeye uygun malzeme listesinin hazırlanması