Politika

Kalite Yönetimi

Müşterilerimizin Elektrik-Elektronik İnşaat Taahhüt, Makina ve Kalibrasyon Hizmetleri ile ilgili talep ettikleri hizmetleri, TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 Yönetim sistemleri standartlarının uygulanabilir gereklilikleri, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygulanabilir yönetmeyi, kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Elektrik-Elektronik İnşaat Taahhüt, Makina ve Kalibrasyon Hizmetleri ile ilgili talep ettikleri hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

 

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

 

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

 

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

 

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ ni kurmak ve sürekli iyileştirmek ve gelişmek.

 

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak, ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmektir.

 

Tüm çalışanlarımıza saygınlık göstermek amacıyla, işe alma, ücretlendirme, terfi ve eğitime erişimde eşit fırsatları garanti etmeyi, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, engellilik, vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

 

Çevre Yönetimi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının uygulanabilir gerekliliklerini ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, planlı ölçme ve izleme ile sürekli iyileştirmelerin yapılması ile çevreye ve insana zararları azaltılmaktır.

 

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş, çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda duyurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “OKSİM Elektrik Elektronik Taahhüt İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak kabul ve taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 

Ana Politikalarımız 3. taraf kurum ve kuruluşların erişimine açıktır.

 

Hakan GÜLNİHAR

Genel Müdür