STAR (Socar Turkey Eagean Refinery) Projesi Devreye Alma Sürecinde TSGI ile birlikte çalışmalarımız tamamlanmıştır.